ทีมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลสิชล

      ทีมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลสิชล ดูแลคนอื่นมามาก ถึงเวลาดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่ รพ.สต.อย่างทั่วถึง ถึงที่ทำงาน ไม่เสียเวลาทำงาน