ทีมจากโรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราช มาเยี่ยมเยียน

      ทีมจากโรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครศรีธรรมราช มาเยี่ยมเยียน