กิจกรรม

      06 มีนาคม 2563 ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุก ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล #ต้านcovid19
  อ่านต่อ...

      6 มีนาคม 2563 เช้าวันนี้ ผู้อำนวยการ พูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนที่มาใช้บริการ ถึง มาตรการควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวัง การเตรียมการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล
  อ่านต่อ...

      5 มีนาคม 2563 เพิ่มจุดบริการให้ความรู้ประชาชน ต้านcovid-19
  อ่านต่อ...

      5 มีนาคม 2563 เรียนผู้รับบริการทุกท่าน โรงพยาบาลสิชลได้ปรับจุดคัดกรองเข้าออกเพียงสองจุด มีอ่างล้างมือหรือเจลล้างมือ
  อ่านต่อ...

      5 มีนาคม 2563 ประชุมรอบคอบ รัดกุม เข้มแข็ง ต้านcovid-19
  อ่านต่อ...

      5 มีนาคม 2563 เข้าถึงนักเรียนในโรงเรียน ต้าน covid-19
  อ่านต่อ...

      5 มีนาคม 2563 สู้ covid-19 ที่ รพ.สต.เปลี่ยน อ.สิชล
  อ่านต่อ...

      5 มีนาคม 2563 ทีมตรวจสุขภาพออกพื้นที่ตรวจสุขภาพคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
  อ่านต่อ...

      4 มีนาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักการแพทย์ โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
  อ่านต่อ...

      3 มีนาคม 2563 ดูแลสุขภาพบุคลากรสาธารณสุขอำเภอสิชลและ รพ.สต.ในสังกัด ทุกแห่ง
  อ่านต่อ...

      3 มีนาคม 2563 กิจกรรมวันได้ยินโลก
  อ่านต่อ...

      3 มีนาคม 2563 ประชุมตัวแทนพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขจากทุกตำบล ในอำเภอสิชล
  อ่านต่อ...

      3 มีนาคม 2563 มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
  อ่านต่อ...

      3 มีนาคม 2563 ประชุมแพทย์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล COVID-19
  อ่านต่อ...

      3 มีนาคม 2563 ทีมโรงพยาบาลสิชลมาช่วยสนับสนุนคัดกรองโรคตาให้ชาวอำเภอขนอม ที่โรงพยาบาลขนอม
  อ่านต่อ...

      2 มีนาคม 2563 ตรวจสุขภาพโรงเรียนบ้านท่าม่วง อำเภอขนอม
  อ่านต่อ...

      28 กุมภาพันธ์ 2563 ออกตรวจสุขภาพพนักงานโรงงานอาหารทะเล ในอำเภอสิชล
  อ่านต่อ...

      27 กุมภาพันธ์ 2563 บรรยากาศการบริจาคโลหิตเช้าวันนี้
  อ่านต่อ...

      27 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสุขภาพโรงเรียนบ้านต้นจันทร์
  อ่านต่อ...

      26 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสุขภาพโรงเรียนวัดสุชน
  อ่านต่อ...