3 มีนาคม 2563 ทีมโรงพยาบาลสิชลมาช่วยสนับสนุนคัดกรองโรคตาให้ชาวอำเภอขนอม ที่โรงพยาบาลขนอม

      คัดกรองโรคตาให้ชาวอำเภอขนอม ที่โรงพยาบาลขนอม