2 มีนาคม 2563 ตรวจสุขภาพโรงเรียนบ้านท่าม่วง อำเภอขนอม

      ตรวจสุขภาพโรงเรียนบ้านท่าม่วง อำเภอขนอม