6 มีนาคม 2563 เช้าวันนี้ ผู้อำนวยการ พูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนที่มาใช้บริการ ถึง มาตรการควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวัง การเตรียมการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล

      เช้าวันนี้ ผู้อำนวยการ พูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนที่มาใช้บริการ ถึง มาตรการควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวัง การเตรียมการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล การดูแลตนเอง การแจ้งข้อมูลข่าวสารกับทางราชการ ประชาชนให้ความร่วมมือดีมากๆ ทุกคนผ่านจุดคัดกรอง ล้างมือ ป่วยไข้แจ้งเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง แยกไปตรวจอีกจุดหนึ่งที่กำหนดไว้ #covid19