กิจกรรม

      โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
  อ่านต่อ...

      ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 นี้
  อ่านต่อ...

      โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
  อ่านต่อ...

      ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ที่ตลาดซ้อน วันศุกร์
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลปากพนัง
  อ่านต่อ...

      พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ
  อ่านต่อ...

      บริการตรวจสุขภาพนอกหน่วยบริการ ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล
  อ่านต่อ...

      การศึกษาดูงานและหารือประเด็นนโยบายทีมหมอครอบครัว
  อ่านต่อ...

      การป้องกันโรค ในชุมชน
  อ่านต่อ...

      โรงเรียนชะลอไตเสื่อม
  อ่านต่อ...

      โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอสิชล
  อ่านต่อ...

      โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
  อ่านต่อ...

      การมอบประกาศนียบัตร สำเร็จการฝึกประสบการณ์ศึกษาดูงาน แก่นักศึกษาแพทย์ จาก THE OHIO STATE UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICINE รัฐ OHIO ประเทศสหรัฐอเมริกา
  อ่านต่อ...

      เช้านี้ทีมงานโรงพยาบาลสิชล ออกให้บริการตรวจสุขภาพ หจก.ชัยสนการโยธา และบริษัทคลีนเนส เฮ้าส์
  อ่านต่อ...

      กิจกรรม สุขสันต์วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย 2561 ร่วมรดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้อาวุโส โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพและภูมิสถาปัตย์ โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชลรับนักศึกษาแพทย์ จาก The Ohio State University College of Medicine รัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มที่ 2 ของปี 2561 เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดบริการทางการแพทย์และระบบบริการปฐมภูมิ
  อ่านต่อ...

      ทีมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล ออกตรวจสุขภาพพื้นที่ บ.ศิพัชรปัณณ์ และหจก.เพชรชนะชัย อำเภอขนอม
  อ่านต่อ...

      ทีมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล ออกตรวจสุขภาพพื้นที่ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล
  อ่านต่อ...