ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 นี้

      โรงพยาบาลสิชลมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพของประชาชนทั่วไปและผู้สนใจ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 มีโปรแกรมรายการตรวจ ดังนี้ การซักประวัติก่อนตรวจร่างกาย ตรวจปัสสาวะ ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือด ตรวจการทำงานของไต ตรวจหากรดยูริค ตรวจการทำงานของตับ เอกซเรย์ทรวงอก ตรวจสุขภาพช่องปาก วัดสายตา ตรวจความดันลูกตา ตรวจจอประสาทตา และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ก่อนวันตรวจสุขภาพ กรุณางดน้ำ งดอาหารหลังเที่ยงคืน สถานที่ตรวจ ณ หอประชุมอารีรักษ์ โรงพยาบาลสิชล สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนตรวจสุขภาพได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075-535630 ถึง 4 ต่อ 0 หรือ 302 เว็บไซต์ sichon-hospital.com และเพจ Facebook ของทางโรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช แม้ว่าในปัจจุบันหลายๆท่านจะหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ ด้วยการกินอาหารคลีน เน้นผัก ผลไม้ และโปรตีน รวมถึงหันมาออกกำลังกาย แต่เบื้องต้นเราควรจะตรวจสุขภาพกันก่อน ตรวจเช็คอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง