ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพและภูมิสถาปัตย์ โรงพยาบาลสิชล

      เก็บงานระบบสายไฟฟ้า โทรศัพท์สายภายนอก สายภายใน อินเตอร์เน็ท กล้องวงจรปิด ระบบสายทั้งหมดเข้าระบบราง จัดวางเป็นระเบียบ สวยงาม ตามมาสเตอร์แพลนที่วางไว้อย่างรอบคอบ มองการไกลระยะยาว จะเพิ่มเติมก็ง่าย ไม่มีสายโยงใยห้อยรกรุกรัง ยังคงรักษาพื้นที่สีเขียวเอาไว้ เป็นชุดสุดท้ายที่เก็บได้หมด วางแผนมา 10 ปี ค่อยๆปรับปรุงด้วยเงินบำรุง ถ้าไม่เริ่มต้นวางแผนก็จะสะสมไปเรื่อยๆ