กิจกรรม

      Big Cleaning Day
  อ่านต่อ...

      การประชุมรับมอบนโยบาย ปี 2562 และร่วมมอบประกาศเกียรติคุณบุคลากรที
  อ่านต่อ...

      รณรงค์ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร ไม่นำโฟมบรรจุอาหารมาใช้ในโรงพยาบาล และไม่สนับสนุนร้านอาหารที่ใช้โฟมบรรจุอาหาร
  อ่านต่อ...

      กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลสิชลออกปฏิบัติงานด้านการปฐมพยาบาลและคัดกรองไข้หวัดที่วัดเจดีย์
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชลรณรงค์ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร
  อ่านต่อ...

      รณรงค์ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร ไม่นำโฟมบรรจุอาหารมาใช้ในโรงพยาบาล และไม่สนับสนุนร้านอาหารที่ใช้โฟมบรรจุอาหาร
  อ่านต่อ...

      มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2561
  อ่านต่อ...

      มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุโรงพยาบาลสิชล ปีการศึกษา 2561
  อ่านต่อ...

      บริการตรวจสุขภาพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสิชล
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล อำเภอขนอม
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลนบพิตำ
  อ่านต่อ...

      ดูแลสุขภาพพนักงานธนาคารออมสิน สาขาสิชล
  อ่านต่อ...

      ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลสิชล ลงพื้นที่ รพ.สต.เทพราช ดูแลเครือข่ายผู้สูงอายุ คัดกรองสุขภาพเชิงรุก
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งใส บริการเข้าถึงทุกที่ ใส่ใจสุขภาพ ติดตามต่อเนื่อง
  อ่านต่อ...

      ประชุมสต๊าฟแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกแผนกโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      การมอบเกียรติบัตร และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2561
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพการประปาส่วนภูมิภาค อ.ขนอม นครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเลขาธิการ อย.มาราชการนครศรีธรรมราช แวะเยี่ยมชมการจัดบริการที่โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      ดูแลสุขภาพโรงเรียนบ้านปลายทอน
  อ่านต่อ...

      พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาแพทย์ต่างประเทศฝึกปฏิบัติงาน Elective แผนกอายุรกรรม ตั้งแต่ วันที่ 31 กรกฎาคม 30 สิงหาคม 2561 จากสถาบัน GERMANY และสถาบัน ZHEJIANG UNIVERSITY CHINA
  อ่านต่อ...