การมอบเกียรติบัตร และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2561

      พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2560 โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ต่อด้วยการพบปะผู้เข้าร่วมประชุม ทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินงาน และประเมินติดตามการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและเด็กไทยทำได้ ปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและเด็กไทยทำได้ 3 กันยายน 2561 ณ หอประชุม 5 โรงพยาบาลสิชล