กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลสิชลออกปฏิบัติงานด้านการปฐมพยาบาลและคัดกรองไข้หวัดที่วัดเจดีย์

      กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลสิชลออกปฏิบัติงานด้านการปฐมพยาบาลและคัดกรองไข้หวัดที่วัดเจดีย์ ต.ฉลอง มีการเสด็จของสมเด็จพระธีรญาณมุนีมาปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชในพิธีอัญเชิญกลีบบัวทองคำจารึกอักษรพระปรมาภิไชย ณ วัดพระมหาธาตุ ซึ่งทรงแวะนมัสการพระประธานในอุโบสถและเยี่ยมชมวัดเจดีย์ มีพระภิกษุ ข้าราชการและประชาชนมาร่วมต้อนรับประมาณ 500 คน