กิจกรรม

      พิธีลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด
  อ่านต่อ...

      ทบทวนงานคุณภาพและความเสี่ยง
  อ่านต่อ...

      ทบทวนวิชาการแพทย์ด้านศัลยกรรม มะเร็งตับอ่อน
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี "การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพ"
  อ่านต่อ...

      ประชุมวิชาการ เรื่อง Pain management ฟื้นฟูวิชาการให้กับบุคลากรทางการแพทย์
  อ่านต่อ...


      ต้อนรับ อาจารย์จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากกรมอนามัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการของเสียทางการแพทย์
  อ่านต่อ...

      คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
  อ่านต่อ...

      วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 20 มกราคม ของทุกปี
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชล ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
  อ่านต่อ...

      ปฐมนิเทศ นักศึกษาแพทย์ต่างประเทศ ฝึกปฏิบัติงาน
  อ่านต่อ...

      งานวันเด็กแห่งชาติโรงพยาบาลสิชล ปี 2562
  อ่านต่อ...

      #มอบเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิชลผู้ประสบภัยพายุปาบึก
  อ่านต่อ...

      วันเด็กแห่งชาติโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      #ตรวจสุขภาพ ประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 1/2562
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพ ประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี 2562 เช้าวันนี้ 10 มกราคม 2562
  อ่านต่อ...

      #ประชุมเตรียมความพร้อมเต็มพิกัดระดับสูงสุดอีกรอบ
  อ่านต่อ...

      บริการอาหารเช้า ผู้อพยพ ที่ศูนย์อพยพ หอประชุมอารีรักษ์ โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      บริการอาหารมื้อเย็น ผู้อพยพวันนี้
  อ่านต่อ...

      นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล นำประชาชนผู้อพยพกว่า 350 คน ซึ่งมีทั้งพี่น้องชาวพุทธและมุสลิม ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
  อ่านต่อ...