วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 20 มกราคม ของทุกปี

       ปีนี้จัดกิจกรรมภายใต้สโลแกนว่า Healthy by PT... สุขภาพดีด้วย กายภาพบำบัด มีการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักกายภาพบำบัด แนะนำท่าออกกำลังกายให้แก่ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป อาทิเช่นการฝึกหายใจที่ถูกต้อง การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม และการบริหารเท้าในผู้โรคเบาหวาน ณ จุดบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสิชล #คิดถึงสุขภาพ คิดถึงกายภาพบำบัด #วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ2562 #กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลสิชล