#ประชุมเตรียมความพร้อมเต็มพิกัดระดับสูงสุดอีกรอบ

       #ทดสอบวิทยุสื่อสารระดับหัวหน้างานทุกหน่วยงานพร้อมใช้งาน #เสริมกำลังเวรบ่ายเวรดึกเต็มพิกัด