กิจกรรม

      5 มกราคม 2564 ตรวจสุขภาพบ้านช่องเขาหมาก
  อ่านต่อ...

      4 มกราคม 2564 ประชุม EOC covid19
  อ่านต่อ...

      4 มกราคม 2564 ของขวัญปีใหม่ 2564 จาก กระทรวงสาธารณสุข
  อ่านต่อ...

      2 มกราคม 2564 รพ.สต.จอมพิบูลย์ ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล
  อ่านต่อ...

      2 มกราคม 2564 จนท รพ.สต.ร่วมกับ อสม.ผู้นำชุมชน บ้านเปลี่ยน ต.เปลี่ยน อ.สิชล ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองโควิด ณ จุดตรวจป้อมตำรวจทุ่งปรัง
  อ่านต่อ...

      2 มกราคม 2564 จนท.รพ.สต.อสม.บ้านสี่ขีด อ.สิชล ร่วมกับผู้นำชุมชน อบต.อยู่เวรด่านตรวจป้องกันโควิดในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
  อ่านต่อ...

      2 มกราคม 2564 รพ.สต.บ้นต้นเหรียง ต.เสาเภา อ.สิชล ตั้งด่านคุมโควิดและอุบัติเหตุ
  อ่านต่อ...

      2 มกราคม 2563 รพ.สต.เขาใหญ่ ต.เขาน้อย อ.สิชล จัดตั้งด่านคุมโควิด และอุบัติเหตุ
  อ่านต่อ...

      2 มกราคม 2563 รพ.สต.บ้านท่าควาย ต.ฉลอง อ.สิชล ที่วัดเจดีย์
  อ่านต่อ...

      2 มกราคม 2563 จนท.อสม.และทีมกู้ชีพ รพ.สต. บ้านท่าหิน อ.สิชล คัดกรองโควิด และป้องกันอุบัติเหตุ ณ.ด่านตรวจตำบลเปลี่ยน
  อ่านต่อ...

      31 ธันวาคม 2563 ฝ่าวิกฤติโควิด19
  อ่านต่อ...

      26 ธันวาคม 2563 ทำความสะอาดทุกวัน ช่วยลดการสะสมของเชื้อโรค
  อ่านต่อ...

      25 ธันวาคม 2563 เฝ้าระวังสุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ในแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีอาการใดๆ เขตพื้นที่อำเภอสิชล
  อ่านต่อ...

      25 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยม ติดตาม มอบนโยบายการบริหารจัดการ การเฝ้าระวัง COVID-19
  อ่านต่อ...

      24 ธันวาคม 2563 ตรวจสุขภาพ ตามมาตรฐานป้องกันโควิด
  อ่านต่อ...

      23 ธันวาคม 2563 ทำความสะอาดทุกวัน ลดการแพร่เชื้อและการสะสมของเชื้อโรค
  อ่านต่อ...

      23 ธันวาคม 2563 ติดตามสถานการณ์ เตรียมพร้อมรับมือ #โควิด19
  อ่านต่อ...

      22 ธันวาคม 2563 องค์กรแพทย์ ทบทวนการดูแลผู้ป่วยโควิด19
  อ่านต่อ...

      18 ธันวาคม 2563 ทีมตรวจสุขภาพ ออกให้บริการตรวจสุขภาพคณะครู โรงเรียนบ้านคลองวัง อ.ขนอม
  อ่านต่อ...

      17 ธันวาคม 2563 ร่วมแสดงความยินดีกับ พญ.ปิยนิตย์ ชูแก้ว
  อ่านต่อ...