2 มกราคม 2563 รพ.สต.เขาใหญ่ ต.เขาน้อย อ.สิชล จัดตั้งด่านคุมโควิด และอุบัติเหตุ

      รพ.สต.เขาใหญ่ ต.เขาน้อย อ.สิชล จัดตั้งด่านคุมโควิด และอุบัติเหตุ