กิจกรรม

      งานคัดกรองวัณโรคในเรือนจำ
  อ่านต่อ...

      ต้อนรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  อ่านต่อ...

      ตรวจเยี่ยม รพ.สต.จอมพิบูลย์ ต.ทุ่งปรัง
  อ่านต่อ...

      คัดกรองวัณโรคในเรือนจำปี 2562 ด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตัล
  อ่านต่อ...

      อำนวยความสะดวกให้กับผู้ทำประกัน เมื่อต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      วันวัณโรคสากล ปี 2562
  อ่านต่อ...

      สืบราคายา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ ปี 2562
  อ่านต่อ...

      กิจกรรมวันต้อหินโลก ปี 2562
  อ่านต่อ...

      ส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
  อ่านต่อ...

      ทบทวนวิชาการสม่ำเสมอองค์กรแพทย์
  อ่านต่อ...

      คณะอาจารย์จากศิริราช และทีมสาธารณสุข สัมภาษณ์ผู้เกี่่ยวข้องการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
  อ่านต่อ...

      การเตรียมผู้ป่วยที่ผลการตรวจอุจจาระพบเลือดแฝง เพื่อการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ในวันที่ 15 มีนาคม
  อ่านต่อ...

      ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเขตตำบลสิชลทั้งในและนอกเขตเทศบาล พร้อมผู้นำชุมชน อสม.
  อ่านต่อ...

      กิจกรรมวันไตโลก
  อ่านต่อ...

      วันที่สองคัดกรองวัณโรคกลุ่มผู้สัมผัสโรค
  อ่านต่อ...

      ชมรมจริยธรรมนำชีวี คนน้ำดีศรีสิชล พาสมาชิกร่วมกิจกรรม "เข้าวัด ปฏิบัติธรรม" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 ณ วัดป่าเขาหัวช้าง
  อ่านต่อ...

      กวาดล้างวัณโรค
  อ่านต่อ...

      คัดกรองวัณโรคด้วยการเอกซเรย์ปอดผู้ต้องขัง ในเรือนจำนครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      วันนอนหลับโลก
  อ่านต่อ...

      #วันการได้ยินโลก
  อ่านต่อ...