ชมรมจริยธรรมนำชีวี คนน้ำดีศรีสิชล พาสมาชิกร่วมกิจกรรม "เข้าวัด ปฏิบัติธรรม" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 ณ วัดป่าเขาหัวช้าง

      ภาคเช้า หลังพิธีเปิด เริ่มด้วยการบูชาพระรัตนตรัย เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเจริญสมาธิ สวดมนต์ กรวดน้ำ และถวายภัตาหารเพล พระสงฆ์ แม่ชีพิจารณาภัตตาหาร ต่อด้วยสมาชิกชมรมร่วมพิจารณาอาหารเที่ยง ภาคบ่าย ศึกษาธรรมะ สวดมนต์ ฝึกปฏิบัติการเดินจงกลม ฟังพระธรรมเทศนา ธรรมะกับการทำงานให้สุขใจ และเดินจงกลมในป่าวัดเขาหัวช้าง สมาชิกร่วมทำบุญถวายปัจจัยแก่พระคุณเจ้า สรุปการปฏิบัติธรรมวันนี้ 9/3/2562 บรรลุวัตถุประสงค์ ตอบสนองโรงพยาบาลคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุขคุณธรรม และการนำประสบการณ์ หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตประจำวัน