กิจกรรม

      ทีมตรวจสุขภาพออกให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานโรงงานปลาป่นสิชล ตำบลทุ่งใส
  อ่านต่อ...

      18 มีนาคม 2564 โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอำเภอสิชล
  อ่านต่อ...

      17 มีนาคม 2564 ทีมตรวจสุขภาพออกให้บริการตรวจสุขภาพบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
  อ่านต่อ...

      17 มีนาคม 2564 การประชุมวิชาการแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) และการใช้ Syringe driver
  อ่านต่อ...

      16 มีนาคม 2564 ทีมตรวจสุขภาพออกตรวจสุขภาพคณะครูโรงเรียนบ้านท่าม่วง และคณะอาจารย์ ม.ราชมงคลศรีวิชัย อ.ขนอม
  อ่านต่อ...

      15 มีนาคม 2564 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก โรงพยาบาลพัทลุง
  อ่านต่อ...

      12 มีนาคม 2564 ทีมตรวจสุขภาพออกตรวจสุขภาพคณะอาจารย์บุคคลากรและนักศึกษา ม.ราชมงคลศรีวิชัย อ.ขนอม
  อ่านต่อ...

      10 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ตรวจสุขภาพรอบเดือนมีนาคม
  อ่านต่อ...

      8 มีนาคม 2564 กวาดล้างวัณโรคที่อำเภอทุ่งสง
  อ่านต่อ...

      6 มีนาคม 2564 ร่วมมือกันทำความสะอาดทุกซอกทุกมุม
  อ่านต่อ...

      2 มีนาคม 2564 ทีมตรวจสุขภาพออกตรวจสุขภาพคณะครูโรงเรียนบ้านปลายทอนเช้านี้
  อ่านต่อ...

      1 มีนาคม 2564 บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
  อ่านต่อ...

      22 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสุขภาพโรงเรียนบ้านห้วยทรายทองและวัดสุชน
  อ่านต่อ...

      พิธีลงเสาเอกอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง
  อ่านต่อ...

      18 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่จากบริษัท SCG ผู้บริหาร หจก.ศิริภัณฑ์ซิเมนต์ และคณะ มอบห้องความดันบวก เพื่อเก็บตัวอย่างตรวจเชื้อ COVID-19
  อ่านต่อ...

      17 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
  อ่านต่อ...

      15 กุมภาพันธ์ 2564 คัดกรองวัณโรค ที่ อ.จุฬาภรณ์
  อ่านต่อ...

      11 กุมภาพันธ์ 2564 บริการตรวจสุขภาพโรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา
  อ่านต่อ...

      10 กุมภาพันธ์ 2564 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจราชการและนิเทศติดตามการพัฒนางาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      10 กุมภาพันธ์ 2654 บริการตรวจสุขภาพโรงเรียนบ้านบางโหนด อำเภอขนอม
  อ่านต่อ...