2 มีนาคม 2564 ทีมตรวจสุขภาพออกตรวจสุขภาพคณะครูโรงเรียนบ้านปลายทอนเช้านี้

      ทีมตรวจสุขภาพออกตรวจสุขภาพคณะครูโรงเรียนบ้านปลายทอนเช้านี้