8 มีนาคม 2564 กวาดล้างวัณโรคที่อำเภอทุ่งสง

      กวาดล้างวัณโรคที่อำเภอทุ่งสง