กิจกรรม

      15 พ.ย.2559 โครงการรณรงค์รักสุขภาพ ห่างไกลจากโรคเบาหวานให้ความรู้เรื่อง ลดเสี่ยง ลดโรค ด้วยหลักใส่ใจ 3 อ
  อ่านต่อ...

      14 พ.ย.2559 โรงพยาบาลสิชล เริ่มโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม สอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง และคัดกรองมะเร็งเต้านม เอกซ์เรย์เต้านมในกลุ่มเสี่ยง มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
  อ่านต่อ...

      เนื่องในวันเบาหวานโลก 14 พ.ย.2559 กลุ่มงานจักษุ ร่วมกับแผนกผู้ป่วยนอก ออกรณรงค์ให้ความรู้ พร้อมทั้งตรวจตาเบาหวานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหิน อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      14 พ.ย วันเบาหวานโลก กลุ่มงานผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษ และนายแพทย์ ณรงค์เดช บุญชัย ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชน แก่ประชาชนที่มารับบริการ
  อ่านต่อ...

      อีกหนึ่งความสำเร็จ ทีมวิ่งผลัดระยะไกล มาราทอน จากอำเภอสิชล โดยมี รพ.สิชล ร่วมทีม ถึงสองคน สามารถที่จะคว้าถ้วยรางวัล ในรายการ โอเชี่ยน ทู โอเชี่ยน
  อ่านต่อ...

      นายแพทย์จรุง บุญกาญจน์ รอง ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสิชล นำทีม บุคลากร โรงพยาบาลสิชล ร่วมจุดเทียนถวายอาลัย พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ณ สนามโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
  อ่านต่อ...

      11 พ.ย.2559 นายแพทย์อารักษ์ วงค์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล ติดตามความคืบหน้าก่อสร้างอาคารเทคนิคการแพทย์ อาคารหกชั้น ซึ่งก่อสร้างด้วยงบเงินบำรุงของโรงพยาบาลสิชลเอง
  อ่านต่อ...

      เนื่ืองใน 12 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันปอดบวมโลก World Pneumonia day ตึกกุมารเวชกรรม จัดกิจกรรมให้ความรู้ แก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้รับบริการอื่นๆ เกี่ยวกับโรคปอดบวม และแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น
  อ่านต่อ...

      Morning talk กรรมการบริหาร ทีมนำ เช้าวันที่ 11 พ.ค.2559 เวลา 8.30 น-9.00 น. ติดตามงาน ได้หลายเรื่อง ช่วยแก้ปัญหา ยกระดับการจัดบริการ ที่ รพ.สิชล
  อ่านต่อ...

      11 พ.ย.2559 นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล มอบขาเทียมพระราชทานที่ผลิตจากโรงงานขาเทียมพระราชทานโรงพยาบาลสิชลแก่ผู้พิการจำนวน 4 ราย
  อ่านต่อ...

      ทีมงานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.สิชล ร่วมกับ รพ.สต.ท่าหิน ต.เปลี่ยน และ อสม. อบต.ออกให้บริการ ให้ความรู้ สอนสุขศึกษา การดูแลเท้าให้ห่างไกลภาวะแทรกซ้อน จากแผลเบาหวาน เหน็บชา อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ต้องตัดเท้า งานบริการสุขภาพในชุมชน
  อ่านต่อ...

      กลุ่มงานทันตกรรม รพ.สิชล ลงพื้นที่ชุมชน ศูนย์เด็กเล็กสอนแปรงฟัน ทาฟลูออไรด์เด็กเล็ก ใน รพสต. บ้านเกร็ดแรด มีผู้ปกครองนำเด็กปฐมวัย เข้าร่วม 54 คู่
  อ่านต่อ...

      9 พ.ย.2559 โรงพยาบาลสิชล จัดกิจกรรม รณรงค์วันถุงลมโป่งพองโลก เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภับบุหรี่ อันเป็นสาเหตุสำคัญ และเชิญชวนเลิกบุหรี่ตั้งแต่บัดนี้ ที่ที่ลานเอนกประสงค์ คลินิคโรคเรื้อรัง
  อ่านต่อ...

      เช้าวันที่ 8 พ.ย. 2559 คลินิคผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ณ.ลานกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ รพ.สิชล เชิญชวนผู้ป่วย ญาติ มาขยับร่างกายสบายชีวี ระหว่างรอผลเลือด ส่วนคนที่ถึงคิวตรวจก็ตรวจกันไป ในคลินิก one stop service บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดจุดเดียว ตั้งแต่ออกบัตรคิว ตรวจเลือด วัดความดัน นน. ส่วนสูง ซักประวัติ พบแพทย์ รับยา สุขศึกษา รับนัดครั้งต่อไป ที่เดียวจบ ก่อนเที่ยงได้กลับบ้านทุกคน
  อ่านต่อ...

      7 พ.ย.2559 คณะจัดงานร่วมประชุมเตรียมความพร้อม โครงการจัดตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
  อ่านต่อ...

      วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โรงพยาบาลสิชล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม วันรณรงค์ถุงลมโป่งพองโลก ณ หอประชุมอารีรักษ์ เวลา 09.00 - 11.00น.
  อ่านต่อ...

      14 พ.ย.2559 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลสิชล ขอเรียนเชิญ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยบุคลาการทางการแพทย์ และเอกซเรย์เต้านม(เมมโมแกรม) ฟรี 40 ราย ณ หอประชุมอารีรักษ์
  อ่านต่อ...

      นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.สิชล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทำงบประมาณโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2561 ที่ สปสช. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กทม.
  อ่านต่อ...

      วันนี้วันที่ 4 พ.ย.2559 ผ่านมา27ปี จากวันที่4 พ.ย.ปี2532 นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.สิชล ปัจจุบัน อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะทิว จังหวัดชุมพร เมื่อ ปี2530-2535 ผ่านประสบการณ์ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นเกย์ ชวนให้รำลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา 27ปีแล้ว เพื่อใช้เป็นบทเรียนในการวางแผน เตรียมการ รับมือกับภัยพิบัติที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
  อ่านต่อ...

      3 พ.ย. 2559 งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูแนะนำการออกกำลังกายในกลุ่มผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD) เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของทรวงอกและลำตัว ร่วมกับการฝึกหายใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอดและตรวจสมรรถภาพปอด ( Spirometry)นอกจากนี้ยังมีการทดสอบความทนทานของระบบการทำงานของหัวใจและปอดด้วยการเดิน 6 นาที(6 MWT)
  อ่านต่อ...