กิจกรรม

      โรงพยาบาลสิชล เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะส่องสว่างภายนอกอาคารที่สามารถติดตั้งได้ง่ายราคาถูกลง ลดค่าใช้จ่ายระยะยาวลงได้มาก
  อ่านต่อ...

      เนื่องในวันที่ 25 พ.ย. เป็นวันรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง โรงพยาบาลสิชล ร่วมกับ อสม. ชมรมผู้สูงอายุ และชาวบ้านทั่วไป ร่วมชูป้ายต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง
  อ่านต่อ...

      25 พ.ย.2559 กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสิชล ออกให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์และร่วมรณรงณ์ลดความรุนแรงในเด็กและสตรี ณ วิทยาลัยเทคนิคสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      23 พย.2559 ทางกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสิชล ออกตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาตร ระดับชั้นอนุบาล ภายใต้โครงการเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ตำบลเสาเภา
  อ่านต่อ...

      24 พ.ย.2559 เวลา15.00น.นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเทคนิคการแพทย์ 6 ชั้น
  อ่านต่อ...

      24 พย. 59 กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสิชล ร่วมกับ โรงเรียนบ้านบางฉาง รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการยุติความรุนแรง ในกลุ่มวัยรุ่นตอนต้น
  อ่านต่อ...

      เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2559 คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรโรงพยาบาลสิชล ร่วมต้อนรับนายแพทย์ณัฐวุฒิ พระเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11
  อ่านต่อ...

      Morning talk กรรมการบริหาร- หัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมวันสำคัญ เข้าประชุมพร้อมเพรียง จัดกิจกรรมเรียบง่าย แต่ได้สาระ ทั้งใน รพ.และในชุมชน
  อ่านต่อ...

      21 พ.ย. 2559 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.สิชล ออกตรวจสุขภาพนักเรียนครั้งที่ 2 นักเรียนชั้นป. 2 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ให้ความรู้แนะนำความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพทั่วไป อาหาร ออกกำลังกาย ป้องกันโรค ทำความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ดูแลตรวจผมกำจัดเหาที่ยังมีอยู่บ้าง
  อ่านต่อ...

      21 พ.ย.2559 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสิชล ออกดำเนินโครงการหนูน้อยฟันสวยยิ้มในในเด็กปฐมวัย ณ ศูนพัฒนาเด็กเล็กวัดคงคาวดี มีกิจกรรมให้ความรู้ ฝึกทักษะการแปรงฟัน ตรวจฟัน ทาฟลูออไรด์วานิช แก่เด็ก 3-4 ขวบ จำนวน 40 คน
  อ่านต่อ...

      18 พ.ย.2559 เวลา13.00น.กลุ่มงานทันตกรรมได้ออกหน่วยให้ความรู้ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านไสเหรียงและโรงเรียนวัดศิลาชลเขต ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชลตามโครงการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและหามาตรการในการดูแลสุขภาพช่องปากร่วมกัน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารคณะครูและผู้ปกครองเป็นอย่างดีค่ะ
  อ่านต่อ...

      กลุ่มงานจักษุ โรงพยาบาลสิชล เดินหน้าโครงการเด็กไทยสายตาดี ตรวจคัดกรองสายตาผิดปกติในเด็กนักเรียนชั้น ป. 1 อำเภอสิชล
  อ่านต่อ...

      เช้าวันนี้ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.สิชล ได้ดำเนินงานกิจกรรมอนามัยโรงเรียน ที่ รร.วัดปทุมทายการาม พร้อมเข้าพบ ผอ.รร.คนใหม่ วางแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้เข้มแข็ง และสานต่อสู่ครอบครัว
  อ่านต่อ...

      กลุ่มงานจักษุร่วมกับเครือข่ายสุขภาพอำเภอสิชลออกรณรงค์ตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตาเนื่องในวันเบาหวานโลก เพื่อป้องกันตาบอดจากเบาหวานขึ้นจอตา
  อ่านต่อ...

      กลุ่มงานจักษุ รพ.สิชล เดินหน้าดำเนินงานโครงการคัดกรองตาต้อกระจกและภาวะจอประสาทตาเสื่อม
  อ่านต่อ...

      17 พ.ย.2559 รพ.สิชล ร่วมกับ โรงเรียน ดำเนินการโครงการเด็กไทยฟันดี มีฟันครบทุกซี่จนสูงวัย
  อ่านต่อ...

      นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.สิชล ร่วมกับ นายอำเภอสิชล สาธารณสุขอำเภอสิชล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวทางของพ่อ เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ
  อ่านต่อ...

      16 พ.ย.2559 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสิชล ได้ออกดำเนินกิจกรรมโครงการหนูน้อยฟันสวยยิ้มใสในเด็กปฐมวัย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเหรียง
  อ่านต่อ...

      16 พ.ย. 2559 โรงพยาบาลสิชลร่วมต้อนรับ คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฎิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 นำทีมโดย รศ.พ.ญ.ปารมี และคณะ
  อ่านต่อ...

      รายงานข่าววันนี้ 15 พ.ย.2559 เวลา 14.15 น.รถโดยสาร สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช เกิดอุบัติเหตุ ตกข้างทาง บริเวณ บ้านจอมทอง อ.สิชล หลังได้รับรายงานมีผู้บาดเจ็บ ทีมกู้ชีพ รพ.สิชล ประกาศเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อรับผู้ป่วย ส่งทีมไปที่เกิดเหตุและเตรียมรับ มีผู้บาดเจ็บ 15 ราย เบื้องต้นรายงานบาดเจ็บมีแผลฉีกขาด ฟกช้ำ ประเมินอาการส่งตรวจทางรังสีในรายที่สงสัยกระดูกแตกหัก ยังไม่พบภาวะบาดเจ็บทางสมอง และทุกคนปลอดภัย รับไว้ใน โรงพยาบาลสิชล 1 ราย
  อ่านต่อ...