16 พ.ย. 2559 โรงพยาบาลสิชลร่วมต้อนรับ คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฎิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560 นำทีมโดย รศ.พ.ญ.ปารมี และคณะ

       นพ.จรุง บุญกาญจน์- รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์/ นพ.เอกรัฐ - รอง ผอ.วิชาการ /นพ.วุฒิชัย- หัวหน้าแผนกศัลยกรรมกระดูก/นพ.พิรุณ -หัวหน้าแผนกสูตินรีเวช /พญ.ปิยดา- หัวหน้าแผนกกุมารเวชกรรม /พ.ญ.อัจรา- อายุรแพทย์ นพ.ชาญศักดิ์ - อายุรแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยม-ประเมิน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการจัดบริการ การเรียนการสอน และมาตรฐานการรักษาพยาบาลแต่ละสาขา ประเมินความพึงพอใจ ทั้ง น้องๆและสต๊าป รุ่นพี่