กิจกรรม

      4 ธันวาคม 2563 เยี่ยมเป็นกำลังใจ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าหิน ต.เปลี่ยน
  อ่านต่อ...

      4 ธันวาคม 2563 สะสาง ขุดลองคูระบายน้ำรอบอาคารทุกหลัง
  อ่านต่อ...

      3 ธันวาคม 2563 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและงานควบคุมโรค โรงพยาบาลสิชล ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง พื้นที่น้ำท่วม ในเขตตำบลสิชล
  อ่านต่อ...

      3 ธันวาคม 2563 ตรวจเยี่ยมและตรวจสุขภาพผู้อพยพ ที่ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      2 ธันวาคม 2563 ประชาชนที่บริเวณบ้านฝ่ายท่า หลักแดง ปากน้ำสิชล เริ่มอพยพเข้ามาที่ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      2 ธันวาคม 2563 ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงภัย
  อ่านต่อ...

      2 ธันวาคม 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  อ่านต่อ...

      1 ธันวาคม 2563 รณรงค์วันเอดส์โลก เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา ไม่เลือกปฏิบัติ
  อ่านต่อ...

      30 พฤศจิกายน 2563 บริจาคโลหิต
  อ่านต่อ...

      27 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปวันที่ 2
  อ่านต่อ...

      26 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป
  อ่านต่อ...

      13 พฤศจิกายน 2563 คัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน เบาหวานขึ้นตา สุขภาพไต ตรวจฝ่าเท้า ช่องปาก และภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
  อ่านต่อ...

      13 พฤศจิกายน 2563 เดินรณรงค์เชิญชวนบริจาคอวัยวะ ทั่วทั้งโรงพยาบาล
  อ่านต่อ...

      13 พฤศจิกายน 2563 รณรงค์เชิญชวนบริจาคอวัยวะ และร่างกาย
  อ่านต่อ...

      13 พฤศจิกายน 2563 วันเบาหวานโลก 2563
  อ่านต่อ...

      10 พฤศจิกายน 2563 รณรงค์กวาดล้างวัณโรค เข้มข้น
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท ส.ร่อนพิบูลย์พาราวู้ด จำกัด
  อ่านต่อ...

      PreRunning ครั้งที่ 3
  อ่านต่อ...

      5 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสุขภาพคณะครูโรงเรียนบ้านท่าน้อยและโรงเรียนบ้านคลองเหลง
  อ่านต่อ...

      4 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะกรรมการ เตรียมความพร้อม PRE RUNNING ครั้งที่ 3
  อ่านต่อ...