4 ธันวาคม 2563 สะสาง ขุดลองคูระบายน้ำรอบอาคารทุกหลัง

      สะสาง ขุดลองคูระบายน้ำรอบอาคารทุกหลัง