กิจกรรม

      โรงพยาบาลสิชล ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุอำเภอสิชล จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลชุมแพศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      โครงการ ตรวจคัดกรองโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมและทีมงาน วันที่ 2
  อ่านต่อ...

      โครงการ ตรวจคัดกรองโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมและทีมงาน
  อ่านต่อ...

      20 ม.ค. 2560 กลุ่มงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสิชล จัดงานวันกายภาพบำบัด ประชาชนสนใจเข้ารับบริการหนาแน่น
  อ่านต่อ...

      เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง เร่งลงพื้นที่ตาม โรงเรียนต่างๆในพื้นที่ ระดมทำความสะอาดกำจัดแหล่งเพาะยุงลาย
  อ่านต่อ...

      18 ม.ค.2560 นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยที่ประสบภัย มีฐานะยากลำบาก จำนวน 100 ชุด
  อ่านต่อ...

      14 ม.ค.2560 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โรงพยาบาลสิชล โดย นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล นำทีมให้ความสุขแก่เด็กๆ พร้อมกิจกรรมทั้งสนุกและได้ความรู้เรื่องสุขภาพมากมายในงาน
  อ่านต่อ...

      รพ.สต.บ้านเขาใหญ่ ต.เขาน้อย จัดการขยะในชุมชนหลังน้ำท่วม โดย อสม. และ ประชาชนในพื้นที่
  อ่านต่อ...

      13 ม.ค. 2560 นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ พบปะผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรังกว่า 200 คน
  อ่านต่อ...

      เช้านี้ 12 ม.ค. 2560 นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล นำทีมเตรียมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงพื้นที่ วัดเบิก ต.ฉลอง /วัดถ้ำเทียนถวาย ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลสิชล นำผลไม้ 400 ชุด /ยา ทีมแพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่ ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด
  อ่านต่อ...

      11 ม.ค. 2560 นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกล็ดแรด ต.สี่ขีด
  อ่านต่อ...

      เจ้าหน้าที่และ อสม. รพ.สต.บ้านนาแลประชุมชี้แจง/รวมพลังออกรณรงค์เฝ้าระวังโรคระบาดหลังน้ำลดในเขตรับผิดชอบ ต.เสาเภา
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มแผนปฏิบัติการฟื้นฟูบ้านเรือน สิ่งแวดล้อม ป้องกันโรค แยกขยะปนเปื้อน ขยะรีไซเคิล ประชุม อสม.ทุกพื้นที่
  อ่านต่อ...

      10 ม.ค.2560 ทีมสุขภาพอำเภอสิชล กับภาระกิจนอกพื้นที่ นั่งเรือวิ่งบนสายน้ำที่เดิมเป็นถนน รร.บางไทร อ.เฉลิมพระเกียรติ ช่วยเหลือประชาชนกว่า 150 คน จ่ายยาชุด ผลไม้พร้อมรับประทาน
  อ่านต่อ...

      หน่วยแพทย์โรงพยาบาลสิชล นำโดย นายแพทย์เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล พร้อมเสบียง ยา ลงพื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      9 ม.ค.2560 ทีมสนับสนุน จาก รพ.สิชล ลงพื้นที่บ้านเผียนบน ต.เทพราช ที่คอสะพานขาด รถผ่านลำบาก มีประชาชน120หลังคาเรือน
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งผลิตชุดอาหาร ชุดยาเวชภณฑ์ ช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้
  อ่านต่อ...

      กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสิชล เร่งผลิตยา เวชภัณฑ์ พื้นฐานที่จำเป็น มอบผู้ประสบภัย อีก 2,000 ชุด
  อ่านต่อ...