โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มแผนปฏิบัติการฟื้นฟูบ้านเรือน สิ่งแวดล้อม ป้องกันโรค แยกขยะปนเปื้อน ขยะรีไซเคิล ประชุม อสม.ทุกพื้นที่

      โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มแผนปฏิบัติการฟื้นฟูบ้านเรือน สิ่งแวดล้อม ป้องกันโรค แยกขยะปนเปื้อน ขยะรีไซเคิล ประชุม อสม.ทุกพื้นที่ ***ทำทันที ทำทุกที่ ทำทุกคน**** มอบถุงดำจัดการขยะให้ทุกครัวเรือนที่น้ำท่วม เนื่องจากตอนนี้บ่อขยะของจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่สามารถให้ เทศบาล อบต. นำไปทิ้งได้ จึงต้องเร่งดำเนินการรณรงค์กันเต็มที่ แยกขยะพร้อมขนย้าย