กิจกรรม

      โรงพยาบาลสิชล บริจาคเก้าอี้ จำนวน 200 ตัว แก่ศาลาประชาคมอำเภอสิชล ณ ที่ว่าการอำเภอสิชล
  อ่านต่อ...

      ทีมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล ออกตรวจสุขภาพพื้นที่บริษัท ซีสตาเวอล จำกัด อำเภอขนอม
  อ่านต่อ...

      นักศึกษาแพทย์ปี 4 จาก The Ohio State University College of Medicine รัฐ Ohio (โอไฮโอ) ประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ ตามจุดต่างๆของโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      การมอบประกาศนียบัตร การฝึกปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาแพทย์ปี 4 จาก จากประเทศเยอรมัน
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชล ให้การต้อนรับ นักศึกษาแพทย์ปี 4 จากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA)
  อ่านต่อ...

      การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุ ที่ รพ.สต.บ้านน้ำฉา
  อ่านต่อ...

      โครงการคัดกรองมะเร็งลำใส้ใหญ่
  อ่านต่อ...

      ทีมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล ออกตรวจสุขภาพพื้นที่ โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง และโรงเรียนบ้านน้ำฉา
  อ่านต่อ...

      การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
  อ่านต่อ...

      วิชาการ...เรื่องการให้คำปรึกษาก่อนและหลังเจาะเลือดหาเชื้อเอชไอวี
  อ่านต่อ...

      ทีมโรงพยาบาลสิชล ให้บริการตรวจสุขภาพ โรงเรียนบ้านบางฉาง ถึงที่ทำงาน ตรวจสุขภาพข้าราชการครูและพนักงานสิทธิประกันสังคม
  อ่านต่อ...

      การตรวจเยี่ยม Palliative Care
  อ่านต่อ...

      การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      ทีมโรงพยาบาลสิชล ให้บริการตรวจสุขภาพ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
  อ่านต่อ...

      ทีมโรงพยาบาลสิชล ให้บริการตรวจสุขภาพ บริษัท ท่าเรือขนอม จำกัด
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชลให้บริการตรวจสุขภาพ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ นครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      การคัดกรองผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.จอมพิบูลย์
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชลร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อเมือง บัวแก้ว
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชลได้ผ่านมาตรฐานงานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น (YFHS)
  อ่านต่อ...

      เช้าวันนี้ ทีมโรงพยาบาลสิชล ออกให้บริการตรวจสุขภาพ ที่โรงเรียนวัดจอมทอง สะดวกรวดเร็ว บริการถึงที่ทำงาน
  อ่านต่อ...