โรงพยาบาลสิชลร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อเมือง บัวแก้ว

      (บิดาของคุณสุพิน เที่ยงตรง) พนักงานประกอบอาหาร 21 มีนาคม 61 เวลา 19.00 น. ณ บ้านเทพราช