กิจกรรม

      ต้อนรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 จาก ม.เทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมา
  อ่านต่อ...

      มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาแพทย์จากอเมริกาและเยอรมัน
  อ่านต่อ...

      ทำความรู้จัก มะเร็งลำไส้ใหญ่
  อ่านต่อ...

      เตรียมผู้ป่วย เพื่อตรวจยืนยันด้วยการส่องกล้อง โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
  อ่านต่อ...

      Sport night บรรยากาศสุดท้ายของฤดูกาลแข่งขันกีฬาสีปี 2562
  อ่านต่อ...

      ติดรอบขอบสนาม วันสุดท้ายของการแข่งขัน กีฬาสี 2/3/62
  อ่านต่อ...

      ชวนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิ่ง
  อ่านต่อ...

      อาจารย์พยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานระบบบริการปฐมภูมิ
  อ่านต่อ...

      เช้านี้ตรวจสุขภาพพนักงานที่ อบต.ปากแพรก
  อ่านต่อ...

      รับบริจาคโลหิต
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพโรงเรียนบ้านท่าม่วง
  อ่านต่อ...

      ดูแสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ปี2562
  อ่านต่อ...

      เช้านี้ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพคุณครูโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
  อ่านต่อ...

      ปรับเปลี่ยน ลดเสี่ยง ลดโรค
  อ่านต่อ...

      ประชุมการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสโรค เพื่อเป้าหมายในการกวาดล้างวัณโรค วางแผนและติดตามกลุ่มเป้าหมายมาเอ็กซเรย์
  อ่านต่อ...

      กวาดล้างวัณโรค
  อ่านต่อ...

      บริการสุขภาพ อบต.เขาน้อย
  อ่านต่อ...

      #มอบเกียรติบัตร #นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      ตรวจจอประสาทตา คัดกรองตาต้อกระจก ในผู้ป่วยเบาหวาน ที่โรงพยาบาลขนอม
  อ่านต่อ...