เช้านี้ตรวจสุขภาพพนักงานที่ อบต.ปากแพรก

      ทีมตรวจสุขภาพออกนอกพื้นที่ บริการตรวจสุขภาพถึงที่ทำงาน ที่ อบต.ปากแพรก เช้าวันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2562