โรงพยาบาลสิชล ขอความร่วมมือ #เยี่ยมผู้ป่วย เวลา 13.00 - 18.00 น.

    

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ระบาดระลอกใหม่ เพื่อควบคุมลดการแพร่กระจายของเชื้อ และความปลอดภัยของผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ด้วยความปรารถนาดี จากโรงพยาบาลสิชล