เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

    

เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต

ในวันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.00-13.00 น.

ณ หอประชุมอารีรักษ์ โรงพยาบาลสิชล