ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 2563 ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n4758.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 407)