รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยนวดแผนไทย (ด้านการนวดไทย/พนักงานช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 2 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชลประกาศรับสมัุครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) 

ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ด้านการนวดไทย/พนักงานช่วยเหลือคนไข้) จำนวน 2 อัตรา

ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n4757.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 623)