รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

    

โรงพยาบาลสิชลประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n4756_2.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 499)