รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชลประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2563 ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n4752.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 468)