รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชลประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 6-14 กุมภาพันธ์ 2563 ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n4751.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 509)