ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

    

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n4748.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 559)