รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n4739.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 562)