ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

    

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n4736.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 531)