รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

    

โรงพยาบาลสิชลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมปีกชั้น 4

ดาวน์โหลดเอกสาร n4735.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 542)