ขอเชิญผู้ที่ตรวจพบเลือดแฝงในอุจจาระในเขตพื้นที่อำเภอสิชล อำเภอขนอม มาพบกัน เพื่อเตรียมตัวส่องกล้อง (Colonoscopy) วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562

    

วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562

ขอเชิญผู้ที่ตรวจพบเลือดแฝงในอุจจาระในเขตพื้นที่อำเภอสิชล อำเภอขนอม มาพบกัน เพื่อเตรียมตัวส่องกล้อง (Colonoscopy)

จำนวน 120 ราย