9 - 10 มีนาคม 2562 ตรงกับวันเสาร์ - อาทิตย์ จัดพิเศษเอกซเรย์ปอดผู้สัมผัสโรค ร่วมบ้านใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสป่วยเป็นวัณโรค

    

#กวาดล้างวัณโรค
ย้ำอีกครั้ง 9 - 10 มีนาคม 2562 ตรงกับวันเสาร์ - อาทิตย์ จัดพิเศษเอกซเรย์ปอดผู้สัมผัสโรค ร่วมบ้านใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสป่วยเป็นวัณโรค
คาดหมายกลุ่มนี้ประมาณ3,000คน
#ที่โรงพยาบาลสิชล
เชิญมาร่วมกันกวาดล้างวัณโรค