โครงการพิเศษเอกซเรย์ปอดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่มีคนในครอบครัวป่วยเป็นวัณโรค โดยใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วยที่มารักษาที่โรงพยาบาลสิชลในรอบ 10 ปี คาดหมายว่ามีคนในกลุ่มนี้ประมาณ 3,000 คน

    

วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2562 ตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์ โรงพยาบาลสิชลจัดให้มีโครงการพิเศษเอกซเรย์ปอดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่มีคนในครอบครัวป่วยเป็นวัณโรค โดยใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วยที่มารักษาที่โรงพยาบาลสิชลในรอบ 10 ปี คาดหมายว่ามีคนในกลุ่มนี้ประมาณ 3,000 คน
ผู้สัมผัสใกล้ชิด ร่วมบ้าน กับผู้ป่วยวัณโรค ขอให้มาทุกคนพร้อมกันในวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2562 นี้

อย่าพลาดโอกาสที่สำคัญเพื่อความสำเร็จในการลดอัตราป่วย- ตาย จากวัณโรคของชาวสิชล
ตรวจเอกซเรย์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ