ประกาศโรงพยาบาลสิชล เรื่องสืบราคาเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา เเละวัสดุทางการเเพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

    

ด้วยโรงพยาบาลสิชลได้จัดให้มีการดำเนินการสืบราคาเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ภายใต้นโยบายคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยมีกำหนดการ

ยื่นซอง ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00น. ณ คลังเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลสิชล

พิจารณาราคา วันที่ 20-22 มีนาคม  2562 ระหว่างเวลา  09.00 - 16.00น. ณ ห้องประชุม 5 โรงพยาบาลสิชล

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร n2578_2.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 962)

ดาวน์โหลดเอกสาร n2578_3.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 1258)