เลิกใช้ถุงพลาสติก ลดขยะ ลดโลกร้อน ได้บุญบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วย ที่ 7-11 สาขาโรงพยาบาลสิชล

    

ได้บุญบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วย ที่ 7-11 สาขาโรงพยาบาลสิชล