ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ อัลตร้าซาวด์

    

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงด้านสูตินรีเวชกรรม ให้สูตินรีแพทย์และแพทย์ทั่วไปนำไปประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลของตน

 

26-27 มกราคม 2562

ณ หอประชุม 5 (อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอก ชั้น 4) โรงพยาบาลสิชล

ลงชื่อเข้าร่วมประชุม ได้ที่ คุณนฤมล กาฬคลอด  Tel.0-7553-5630-4 ต่อ178